Приложимост на минералната вата URSA Glasswool

Приложимост на минералната вата URSA Glasswool:

скатен покрив

SF35; SF38; SF 40; FONO TWF

преградни стени

FONO; TWP 1 FDP 1

тавани – окачени тавани

AKP1/V; TWP1; FONO; FDP 2/v (монтирана директно с дюбели)

тавани – подпокривни пространства

SF35; SF38; SF40; DF 40; FONO TWF

фасадни стени – външна изолация

FDP 1; FDP2; FDP2/V; FDP 3; FDP 3/V

фасадни стени – вътрешна изолация

TWF1; TWP 1; AKP1/V

подове - натоварени

TSP; TEP

подове - ненатоварени

TSP; DF 40; ELF (между греди без натиск)

 

 

Последна промяна на: December 06, 2013