URSA SF32/ 10 см. покривна вата на рула - 4.80 м² , λ= 0.032 W/mK

URSA SLOVENIA

Цена:  88.80 c ДДС за ролка
продажба на палет / 86.40 кв.м.

Цена: 18.50 лв. / кв.м.  с ДДС

Детайли за продукта

полагане на изолация на скатен покрив

Минерална вата URSA SF32 100 мм. за полагане между греди, λ = 0.032 W/mK.

 

Минерална вата URSA SF32 с дебелина 100 мм. за топлоизолация на скатен покрив. Опаковка на рула - компресирана 1:4. Самозакрепваща се. Коефициент на топлопроводност λ = 0.032 W/mK. Топ продукт за скатни покриви.

Означение по SIST EN 13162: MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5
№ EG на сертификата за съответсвие: 0672 – CPD – I 14.2.01.U

DOP: http://www.ursa.si/sl-si/izdelki/Documents/SF%2032_38UGW32RNA1NNNN14111.pdf 

Препоръчва се обща дебелина на минералната вата за топлоизолация на скатен покрив да е от 21 – 26 см. Така пространството между гредите (столиците) ще е с допълнително от 5 до 10см изолация под тях. Друг начин на поставяне на топлоизолацията е, като кръстосаме два слоя минерална вата УРСА - SF32/100 мм. и  SF38 100 мм. Първият се поставя между гредите, като се самозадържа от естествената еластичност на ватата за скатен покрив, а втория се полага перпендикулярно.

Изолационни характеристики URSA SF32

 
Дебелина Ширина Дължина мм. Съпротивление на топлопреминаване RD
50 1200 7600 1.55
100 1200 4000 3.15
140 1200 2800 4,40
160 1200 2500 5.00
       


Минералната вата URSA има множество предимства при изолиране на скатни покриви. Стъклените влакна в изолацията са много дълги, здрави и еластични. Това предоставя следните възможности:
• Изолацията от вата URSA е компресирана на руло, което при складиране и транспортиране заема до пет пъти по-малко пространство, от това което заема, когато рулото се развие. След разрязване на опаковката на рулото ватата възстановява размера си. Преди вграждането между гредите изолацията се реже на 1 до 2 см по-голяма широчина. Еластичността дава възможност ватата да се приспособи към пространството, в което ще бъде поставена. При използването й в дървено подпокривно пространство това е много важно, тъй като дървото е естествен материал, който „пулсира”. По принцип, столиците леко се извиват. Ватата изпълва цялото пространство без да оставя неизолирани пролуки. Така избягваме топлинни мостове, както при употребата на корави, твърди или нееластични изолационни материали.
• Чрез напречното разрязване на ватата цялото количество от нея може да се използва, като при рулото практически няма отпадък.


изолация на скатен покрив - детайл