Terms & conditions

Условия за заявка и доставка на строителни материали от сайта BAUMARKET®.BG

1. Сайта  промотира стоки на водещи производители и търговци в бранша. Цените се разбират ФРАНКО - СКЛАД В СОФИЯ и могат да варират за отделните градове.

2. Продажбите се извършват от най-близкият до вас търговец, който има в дадения момент стоката на склад.

3. Ако желаете транспорт на строителни материали, то той се уточнява допълнително, като цена и срок в предвид спецификата на всяка отделна поръчка. По преценка на търговеца транспорта може да е безплатен за някой продукти или за по-голямо количество.

4. Окончателната оферта ще получите във вид на проформа от съответния търговец. Ние се стремим постоянно да актуализираме цените в сайта, но окончателните цени ще са в документа от търговеца! Там ще бъдат упоменати крайните цени на материалите франко склад на търговеца без да е включен транспорт, освен ако не е договорено друго.

5. При договорена доставка стоките се доставят до най-близкия тротоар до обекта без да се разтоварват, освен ако е договорено друго.

6. Ако няма път до обекта или има само черен път, фирмата извършваща транспорт е в правото си да откаже доставката или да достави стоката до най-близкото до обекта място, до което има път. При невъзможност за доставка, клиента не се освобождава от задължението да заплати транспорта.

7. За момента заявки можем да изпълним за градовете : СОФИЯ, ВАРНА, ПЛОВДИВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО. За всички други градове на територията на България възможността за доставка се уточнява допълнително.

8. Направена официална заявка през системата на сайта за заявки със съответен входящ номер се пази 1 /една/ седмица от постъпването и. Ако през това време търговецът не потвърди заплащането и - заявката се анулира.

9. На заявени, платени и невзети стоки се начислява 20% магазинаж след първите 10 дни от плащането, ако са налични или 10 дни от известието за наличност в партньорски склад. Складовите разходи се прихващат от заплатената предварително сума.

10. За да получите стоката от даден склад, трябва предварително да са изплатени всички задължения - цена, транспорт (ако е договорен такъв), допълнителни складови разходи (ако е настъпило просрочие на сроковете за вземане на стоката).

11. Всички цитирани разходни норми са ориентировъчни. Точните разходни норми следва да се проверят на пробни повърхности.

12. Всички изображения в сайта са илюстративна цел. Ако желаете да се убедите във вида, размера, цвета или друго на даден продукт е необходимо да посетите склад на трговец, който го има наличен. При запитване ще ви насочим до най-близкият до вас.

13. БАУМАРКЕТ® не изисква и не получава авансови плащания.

14. Поради някои технически особености, цветовете които се визуализират на мониторите ви, може да се различават от реалните цветове на строителните материали. Ако за вас даден цвят е от съществено значение, моля уверете се на място в някой от посочените складови бази как изглежда в действителност.

15. Авторският снимков материал е със запазени права - не се разрешава ползването му без разрешение. Ако желаете да ползвате снимки от сайта, ще може да ви ги предоставим в размер 1200 px. X 1200 px. Словната марка "БАУМАРКЕТ" е със запазени права ®.Логото, дизайна на сайта са в процедура на одобрение. Моля, съобразявайте се със закона за авторското право и сродните му права и при неволно копиране на съдържание от сайта, без разрешение от собственика, го премахнете своевременно.