Силиконова мазилка weber.pas 30 кг.

Силиконова мазилка weber.pas 30 кг.
Вебер България

Цена:  120.00 c ДДС за брой
Цена на 1 бр. за цветове без надбавка

Цена: 4.00 лв. / кг.  с ДДС

 
 брой 

Детайли за продукта

Област на приложение
Тънкослойна финишна смес на база силиконова смола с контролирано качество. Ниска замърсяемост и висока паропропоскливост.Препоръчва се за фасадна мазилка при термосистема за външни стени с каменна минерална вата (Rockwool FRONTROCK MAX E) или аналогични, както и върху всички обичайни хастари.
За приложение върху бетонни основи, аквапанел, традиционни външни вароциментови мазилки, гипскартонени, гипсфазерни плоскости и гипсови мазилки.

Подготовка на основата
Силиконовата мазилка трябва да се прилага на носещи, плътни, сухи, здрави, чисти основи без прах и и остатъци от кофражни масла, битуми, тапетни лепила и др.Новите минерални основи, като например вароциментовите замазки, трябва да са равномерно изсъхнали и чисти от прах и омазняване. Силно попиващи или ронещи се основи трябва да бъдат обработени преди започване на изолиращите работи с грунд, например Tiefgrund, Eurolan TG2 или weber.prim Грунд.
- гипскартонени плоскости се грундират с дълбочинен грунд (Tiefgrund, Eurolan TG2 или weber.prim Грунд), след това със съответният грунд за фасадна мазилка.
- здрави бои се шлайфат с шкурка и грундират с фасаден грунд (weber.pass G700).
- Шпакловката за топлоизолация (weber.460P или weber.M752 с възраст над 3 дни), се грундира с weber.pass грунд за фасада.
- гипсови основи (само за вътрешни стени, влага < 1%) – грундирани с Кнауф/Вебер дълбочинен грунд (Tiefgrund), а след това с weber.pass грунд за фасада.
- бетон, циментови мазилки, вароциментови мазилки (възраст над 28 дни, влага ≤ 4%), грундирани с weber.prim и weber.pass грунд за фасада.

Цокъл, фуги, цокълна изолация.
При подготовката на комплексни топлоизолационни системи, областта на цокъла се нуждае от по-особено внимание. Натоварванията там са много по-силни, отколкото при самата фасада. Затова, до 30см над най-високата точка на земната повърхност не се полага топлоизолационна система. Тук трябва да се работи с цокълна изолация от XPS.
 

Означения

  • R920 - силиконова драскана мазилка 1.5 мм., разходна норма 2.5 кг./кв.м.
  • R520 - силиконова драскана мазилка 2.0 мм., разходна норма 3.5 кг./кв.м.
  • R720 - силиконова драскана мазилка 2.5 мм., разходна норма 4.1 кг./кв.м.
  • R620 - силиконова драскана мазилка 3.0 мм., разходна норма 5.0 кг./кв.м.
  • R420 - силиконова влачена мазилка 2.0 мм., разходна норма 2.5 кг./кв.м.
  • R320 - силиконова влачена мазилка 3.0 мм., разходна норма 4.5 кг./кв.м.

Изисква грундиране!

външна мазилка цветове