Двуслойно пароконтролиращо фолио с микро перфорации GFL110, 75 кв.м.

Налично!

Цена: 67.20 c ДДС за ролка
ролка 75 кв.м.

Цена: 0.90 лв. / кв.м.  с ДДС

 
 ролка 

Детайли за продукта

Подпокривно фолио, пароконтролиращо - с минимална паропропускливост, за защита на минералната вата от проникване на влага и влошаване на топло-изолационните и свойства. Поставя се под керемиди, над изолацията.
Дебелина 0,25 мм.
Паропропускливост 1,5 гр./кв.м. за 24 часа
Тегло 90 гр./кв.м., 7 кг. ролка
Размери: 1,50 лм. Х 50 лм. / 75 кв.м.
Sd = 7.5 м.

Двуслойно PP фолио с армираща мрежа за допълнителна здравина. Фолиото е с микроперфориран подложен слой с умерена паропропускливост за модулни покривни покрития. Използва се за допълнителен защитен слой срещу влага (проникване на вода или от навят сняг) и вятър в проветрени наклонени покривни конструкции. Необходимо е осигуряване на достатъчно вентилационно разстояниемежду подложния слой и термоизолацията - от 3 до 5 см.

Продуктът трябва да се полага успоредно на стрехите с минимум 20 см. припокриване. Подложният слой се закрепва по дължина на покривните ребра с рейки (минимум 50/50mm). Тези рейки повдигат рейките на керемидите над подложния слой и улесняват оттичането към стрехите. Монтираното фолио не трябва да остава непокрито

Паропропускливост - величината SD е измерител на съпротивлението на материалите при преминаването на водни пари през тях.
Тя показва каква би била дебелината на слой въздух, при която би се получило еквивалетно съпротивление.
Измерва се в метри.
Sd ≤ 0.5 м (пародифузни материали) - 0.03 м.
Sd > 0.5 м (пароконтролиращи материали)
Sd ≥ 1500 м (пароизолиращи материали)

Материали с величина SD<0.1 се класифицират като високо пародифузни