Каменна вата ROCKWOOL AIRROCK ND 100 мм., 4.32 кв.м. в пак.

Rockwool
Налично!

Цена:  75.48 c ДДС за пак.
компресирана

Цена: 17.47 лв. / кв.м.  с ДДС

 
 пак. 

Детайли за продукта

Каменна вата Rockwool Airrock ND. Размери 600/1200/ 100 мм., 4.32 кв.м. в пакет. Плътност ρ = 50 kg/m3 EN 1602 . За топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита.

Плочите Airrock се използват за топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита на вентилирани фасади, сандвич панели, преградни стени в системи за сухо строителство.

Продукта AIRROCK ND е подходящ за скатни покриви над или между покривните греди. Кашираните със стъклен воал продукти се използват за вентилирани фасади, тавани, облицовка на панели и др.

Плочите са препоръчителна изолацията за:
- касетъчни стени (преградни стени по методите на сухо строителство)
- вентилирани фасади (може да бъде фабрично с черен -"Airrock ND FB1" или бял воал  FW  по заявка)
- между гредите при скатните покриви, където се изискват минимални топлозагуби - λ = 0,035 W/mK 
Перфектни звукоизолационни свойства свързани с високата плътност на ватата и уникална устойчивост на всякакви климатични условия.

Точка на топене:     Tt > 1000°C | DIN 4102  
Коефициент на топлопроводимост: λD = 0,035 W/[mK] | EN 12667 
Съпротивление на въздушния поток: AFr= 12 r ≥ 12 kPa ∙ s/m2 | EN 29053
Водопоглъщане (дълъг период): WL(P) ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Устойчивост при проникване на вода​: WS ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Фактор на съпротивление на дифузия на пара:        μ = 1 | EN 12086
Клас на горимост: A1 | EN 13501-1