URSA SF38 14 см. покривна вата на рула 4.80 м²

URSA SLOVENIA

Цена:  54.00 c ДДС за ролка
λ= 0.038 W/mK

Цена: 11.25 лв. / м²  с ДДС

Детайли за продукта

полагане на изолация на скатен покрив

Минерална вата URSA SF 38 140 мм. за полагане между греди, λ = 0.038 W/mK.

 

Минерална вата 2082498 URSA SF38 24x1x (4000x1200x140 мм.)  - за топлоизолация на скатен покрив. Опаковка на рула. Самозакрепваща се. Коефициент на топлопроводност λ = 0.038 W/mK. Топ продукт за скатни покриви. Опаковка 24 ролки х 4.80 кв.м. или 115.20 кв.м. в палет.

                       

Означение по SIST EN 13162: MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5 
№ EG на сертификата за съответсвие: 0672 – CPD – I 14.2.01.U

Препоръчва се обща дебелина на минералната вата за топлоизолация на скатен покрив да е от 20 – 25 см. Така пространството между гредите (столиците) ще е с допълнително от 5 до 12 см изолация под тях. Друг начин на поставяне на топлоизолацията е, като кръстосаме два слоя по 14+10 см. минерална вата УРСА. Първият се поставя между гредите, като се самозадържа от естествената еластичност на ватата за скатен покрив, а втория се полага перпендикулярно.
Минералната вата URSA има множество предимства при изолиране на скатни покриви. Стъклените влакна в изолацията са много дълги, здрави и еластични. Това предоставя следните възможности:
• Изолацията от вата URSA е компресирана на руло, което при складиране и транспортиране заема до пет пъти по-малко пространство, от това което заема, когато рулото се развие. След разрязване на опаковката на рулото ватата възстановява размера си. Преди вграждането между гредите изолацията се реже на 1 до 2 см по-голяма широчина. Еластичността дава възможност ватата да се приспособи към пространството, в което ще бъде поставена. При използването й в дървено подпокривно пространство това е много важно, тъй като дървото е естествен материал, който „пулсира”. По принцип, столиците леко се извиват. Ватата изпълва цялото пространство без да оставя неизолирани пролуки. Така избягваме топлинни мостове, както при употребата на корави, твърди или нееластични изолационни материали.
• Чрез напречното разрязване на ватата цялото количество от нея може да се използва, като при рулото практически няма отпадък.
изолация на скатен покрив - детайл